מערכת BI לנתוני זיקנה

מתושל"ח היא מערכת תובנות ושאילתות לחקר הזיקנה. מערכת מתושל"ח היא גירסה אינטראקטיבית וגרפית של השנתון הסטטיסטי לבני 65+ בישראל המתפרסם מדי שנה ע"י צוות זיקנה במכון ברוקדייל.

מתושל"ח נועד לאפשר לחוקרים ואנשי אקדמיה, למעצבי מדיניות ומקבלי החלטות בממשלה וכן לציבור הרחב לגשת בצורה נוחה ואינטראקטיבית לנתונים על בני 65+, ולתובנות המחקריות של צוות חוקרי הזקנה במכון ברוקדייל.

מתושל"ח מציג נתונים עדכניים ונתונים היסטוריים ומאפשר לבחון מגמות לאורך זמן.

השנתון הסטטיסטי על בני +65 בישראל מקיף מגוון רחב של נתונים על מאפיינים ועל היבטים שונים של חייהם של בני +65 בישראל.

השנתון מהווה מקור נתונים יציב ואמין שמאפשר גם בחינת מגמות ארוכות טווח. השנתון כולל נתונים דמוגרפיים; נתונים על מאפייני בריאות; מאפיינים חברתיים-כלכליים; נתונים על מערכת השירותים; והשוואות בינלאומיות ככל שניתן. מבחינה גיאוגרפית, הנתונים המוצגים הם נתונים ארציים וחלקם מוצגים בחלוקה לפי מחוזות, נפות ויישובים. ככל שהתאפשר הנתונים מוצגים בחלוקה לפי קבוצות גיל, מגדר, קבוצות אוכלוסייה ומשתנים נוספים בהתאם לנושא המוצג.