ביקור קרן המטבע הבין-לאומית

ביום רביעי, 7 במארס 2018, הגיעה משלחת של שלושה כלכלנים מקרן המטבע הבין-לאומית לביקור היסטורי וראשון מסוגו במכון. המשלחת הגיעה לישראל כדי לאסוף מידע עבור דוח של הארגון הסוקר את ישראל. בביקורם בישראל ביקשו להיפגש עם חוקרי המכון שהם מקור אמין לתשובות לשאלות שמעסיקות אותם ושעשויות לתרום לעבודתם.

ניר לוי ודורי ריבקין הציגו לחברי המשלחת את האתגרים העומדים בפני  החברה הערבית, בפני החברה החרדית ובפני אנשים עם מוגבלות בבואם להשתלב בתעסוקה, וכן כמה פרויקטים שהמכון מעורב בהערכתם. חלק מן הנושאים שבהם חברי המשלחת התעניינו היו: האופן שבו ניתן לשנות את מבנה התמריצים כדי להניע גברים חרדים לעבוד; השפה העברית כחסם לכניסה לתעסוקה איכותית בקרב האוכלוסייה הערבית; נורמות חברתיות ושעות עבודה ארוכות כחסמים להשתלבות של נשים בתעשיית ההייטק.

מפגש זה היווה הזדמנות חד-פעמית לחוקרים צעירים להציג את עבודתם ולקיים שיח עם כלכלנים מן השורה הראשונה בעולם. הדיון היה פורה ומעניין ובסופו חברי המשלחת מקרן המטבע הוזמנו להמשיך ולקיים קשר ישיר עם המכון גם בעתיד.