יום האישה הבין-לאומי מרץ 2018

בשנים 1969/70, רק 43% מן הסטודנטים בישראל היו נשים. היום, שיעור זה עומד על 59%. עם זאת, בעולם העבודה, נשים בעלות השכלה אקדמית מרוויחות רק 61% משכרם של מקביליהן הגברים. כדי לציין את יום האישה הבין-לאומי, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל שמח לשתף חלק ממחקריו החשובים ביותר בנוגע למאמץ המתמשך לקדם את מעמדן החברתי, הבריאותי והכלכלי של הנשים הישראליות.

 

הערכת עלות-תועלת של תכנית אשת חיל

"בדואים לעסקים –קידום יזמוּת עסקית במגזר הבדואי בנגב"

תכנית עידית-סכנין להשלמת השכלה ושילוב נשים ערביות בתעסוקה

תעסוקת נשים ערביות בנות 64-18