סכסוכים במשפחה: ממצאי הביניים של המחקר המלווה

בעקבות החלת ה"חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (תשע"ה-2014)", מכון ברוקדייל עורך מחקר שבוחן היבטים מרכזיים ביישום החוק. חוק זה, המכונה בשוגג "חוק הגישור", מהווה מהפכה באופן שבו מוסדרים סכסוכי משפחה בישראל. מטרתו לקדם פתרון סכסוכים בדרכי שלום ולהפחית התדיינויות משפטיות, אך הוא אינו מחייב את הצדדים להליך גישור. בכתבה שפורסמה ב-31 בינואר ב-ynet מוצגים ממצאי הביניים של המחקר המלווה. המחקר נערך בהובלת חוקרת המכון ד"ר טלי באייר-טופילסקי ומתוכנן להתפרסם במלואו בקיץ 2018.