התפתחויות במערך האומנה

ביום חמישי, 8.3.2018, התקיים במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט כנס לציון שנה לחקיקתו של חוק האומנה. החוק בא להסדיר את מערך שירותי האומנה שבו התחוללו התפתחויות דרמטיות בעשורים האחרונים.

לאחר הצגת חברת הכנסת קארין אלהרר, יוזמת החוק, הציגה חוקרת המכון יואה שורק את ההתפתחויות שחלו בשירותי האומנה בראי מחקרים מרכזיים שערך המכון בנושא זה.

הרצאתה שימשה בסיס לדיון על ההישגים והאתגרים במערך שירותי האומנה.

למצגת:

 

מחקרים אחרים מהמכון:

שירותי האומנה בישראל: תהליכי שינוי ותמונת מצב

הילדים בגיל הרך במשפחות האומנה: מאפיינים ותהליכי התערבות

גיוס משפחות אומנה, ליווי מתבגרים באומנה ומשפחות באומנת קרובים