יום הבריאות העולמי 7 לאפריל

במשך יותר משלושה עשורים, מספק מרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל נקודת מבט אובייקטיבית על מערכת הבריאות בישראל. מחקריו עוסקים בליבת האתגרים העומדים בפני מערכת הבריאות בישראל כיום: מחסור בכוח אדם, התמהיל בין הרפואה הציבורית ובין הרפואה הפרטית והמאמץ המתמשך לצמצום אי-השוויון בבריאות בין אוכלוסיות ואזורים גיאוגרפיים.


לרגל יום הבריאות העולמי, להלן קישורים לכמה מן המחקרים האחרונים של מרכז סמוקלר בנושא קידום נגישות טובה יותר לטיפול רפואי לכלל האוכלוסייה.

מאמצי מדיניות לחזק בתי חולים ציבוריים בישראל

מחסור באנשי מקצוע מן החברה הערבית בשירותי בריאות הנפש

שירותי בריאות הנפש בישראל: צורך, דפוסי שימוש וחסמים – סקר באוכלוסיית המבוגרים הכללית

דפוסי השימוש של המתמודדים עם בעיות נפשיות קשות בשירותי בריאות הנפש: סקר צרכנים

כיצד נערכות קופות החולים להספקת שירותי בריאות הנפש?

סקירת שירותי בריאות הנפש לילדים ולבני נוער בישראל

תכנית "אישה" ללימודי המשך של רופאים בשירותי בריאות כללית: דוח הערכה