השינויים במספרי המבוטחים בקופות החולים בשנים 2019-1994

בשנת 1994 נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי. החוק הביא לכך שלראשונה היה כל תושב במדינת ישראל חבר באחת מקופות החולים. מאז, במשך 25 שנים, הלך וגדל מספר החברים בכל הקופות ב-72%, ובחלק מהקופות היה שיעור הגידול רב עוד יותר.

במצגת זו, שהוצגה בכנס השנתי של המכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות ב-2022, אפשר לראות כיצד הושפע מספר החברים בכל קופה מלידות, מפטירות, מעלייה לארץ וממעברים בין הקופות. מדובר בניתוח ייחודי בשל משך התקופה הנבדקת (25 שנה) ובשל השימוש במגוון רחב מאוד של מאגרי מידע. המצגת מלווה בקריינות של החוקר הראשי.

 

הצעה לציטוט בעברית:
רוזן, ב., קגיה, ש., אבן, ד., שמואלי, ע. וחורב, ט.  (2022). השינויים במספרי המבוטחים בקופות החולים בשנים 2019-1994. מ-22-212. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Rosen, B., Kagya, S., Even D., Shmueli, A., & Horev, T.  (2022). Changes in the Number of Health Plan Members, 1994-2019. S-212-22. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)