אלכסנדר זבלוצקי

כלכלן מתמחה, השירות הכלכלי (חטיבת המערכות)

השירות הכלכלי