ד"ר יעל ליטמנוביץ

חוקרת, צוות שילוב חברתי (חטיבת המשפחה)

שילוב חברתי

חוקרת בצוות שילוב חברתי, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר יעל ליטמנוביץ עובדת במכון משנת 2021. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: פיתוח והערכה של התערבויות חברתיות מבוססות ראיות, הערכת רפורמות ארגוניות ו'תרגום ידע'. מלבד עיסוקה בשיטות מחקר והערכה, יעל מתמחה בתחום המשטרה והשיטור בחברות שסועות והשפעותיהם על החברה בישראל. בשנים האחרונות הובילה יעל כמה מחקרים משותפים לאוניברסיטה העברית ולמשטרת ישראל, בין היתר הערכה של רפורמת האמו"ן, טיפול משטרת ישראל בבעיית הירי בחברה הערבית ופיתוח הכשרות שוטרים לשיפור הוגנות ומקצועיות במכללה הלאומית לשוטרים.

במכון, הובילה יעל את מחקר ההערכה הכוללת של תוכנית החומש לפיתוח כלכלי-חברתי בקרב האוכלוסייה הבדואית בנגב.  כיום היא מובילה את המחקר המלווה לתוכנית הלאומית למאבק בסחר בבני אדם.

ליעל תואר ראשון בפסיכולוגיה ועיתונאות מאוניברסיטת City בלונדון כמלגאית קרן 'אוליב טרי' ותואר שני ודוקטורט בהתערבויות חברתיות מאוניברסיטת אוקספורד כמלגאית קרן ויידנפלד. בד בבד עם עבודתה במכון, יעל ממשיכה ללמד קורסים לתואר ראשון במסגרת תוכנית האקדמיזציה של משטרת ישראל, במכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר יעל ליטמנוביץ בדוא"ל: [email protected]

פרופיל לינקדאין

פרופיל Research Gate

מאמרים מכתבי עת

Jonathan-Zamir, T., Litmanovitz, Y., & Haviv, N.  (2022). What Works in Police Training? Applying an Evidence-Informed, General, Ecological Model of Police Training. Police Quarterly. doi.org/10.1177/10986111221113975

Giacomantonio, C., Litmanovitz, Y., Bennell, C., & Jones, D. J. (2022). Expressing uncertainty in criminology: Applying insights from scientific communication to evidence-based policingCriminology & Criminal Justice. doi.org/10.1177/17488958221107325

Keydar, R., Litmanovitz, Y., Hasisi, B., & Kan-Tor, Y. (2021). Modeling Repressive Policing: Computational Analysis of Protocols from the Israeli State Commission of Inquiry into the October 2000 Events. Law & Social Inquiry, 1-31. doi.org/10.1017/lsi.2021.63

חסייסי, ב. וליטמנוביץ, י. (2021). משילות ויעילות בשיטור מיעוטים בחברות שסועות: נקודת המבט של מפקדי תחנות משטרה על החברה הערבית בישראל. משפט וחברה ותרבות, ד', 304-265.

פרקים מספרים

Litmanovitz, Y., Weisburd, D., & Hasisi, B. (2023). Implementing Evidence-Based Policing: Findings from a Process Evaluation of the EMUN Reform in the Israel Police. In D. Weisburd, T. Jonathan-Zamir, G. Perry, & B. Hasisi (Eds.), The Future of Evidence-Based Policing (pp. 211-234). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/9781108885737.015