היוזמה והפיתוח

יחידת היוזמה והפיתוח תבחן תחומי מחקר חדשים, תזהה בעיות ואתגרים בחברה הישראלית ותציע המלצות מבוססות-מידע לשיפור ולחיזוק החברה הישראלית ולהגברת האפקטיביות של המדיניות הציבורית.

היחידה תאפשר למכון פיתוח יכולת דינמית פרואקטיבית לחקירת נושאים חדשים שלא בתחומי העיסוק המסורתיים של המכון. היחידה גם תהווה עבור החוקרים במכון ברוקדייל פלטפורמה נוספת לקידום ולפיתוח מקצועי.

ד"ר שולי ברמלי-גרינברג, חוקרת בכירה במכון וחלק מצוות המחקר מאז 1995, מובילה את היחידה.

נושאים מרכזיים לשנת 2019

השפעת העוני על החברה

  • משפחות עובדות החיות בעוני
  • השפעת העוני על החברה – השוואה בין-לאומית
  • השפעת העוני על החברה בישראל

בריונות ברשת

  • בריונות ברשת כלפי עובדים סוציאליים

דיור בר השגה

  • תוכנית "מחיר למשתכן" לדיור בר השגה
  • כלי מדיניות המשפיעים על מחירי הדיור ועל קידום דיור בר השגה

פיתוח מתודולוגיות מחקר חדשות במכון

פיתוח מיומנות להגשה לקרנות מחקר תחרותיות