היוזמה והפיתוח

צוות היוזמה והפיתוח בוחנת תחומים חדשים, מזהה בעיות ואתגרים בחברה הישראלית ומציעה המלצות מבוססות ידע? לשיפור ולחיזוק החברה הישראלית ולהגברת האפקטיביות של המדיניות הציבורית.

היחידה מאפשרת למכון לפתח יכולת דינמית פרואקטיבית לחקירת נושאים חדשים שלא בתחומי העיסוק המסורתיים של המכון. הצוות גם מהווה עבור החוקרים במכון ברוקדייל פלטפורמה נוספת לקידום ולפיתוח מקצועי.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2021

צוות מחקר

פרסומים אחרונים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות