היוזמה והפיתוח

צוות היוזמה והפיתוח בוחן תחומים חדשים, מזהה בעיות ואתגרים בחברה הישראלית ומציע המלצות מבוססות ידע לשיפור ולחיזוק החברה הישראלית ולהגברת המועילות של המדיניות הציבורית.

הצוות מאפשר למכון לפתח יכולת דינמית פרואקטיבית לחקירת נושאים חדשים שלא בתחומי העיסוק המסורתיים של המכון ומשמש פלטפורמה נוספת לקידום ולפיתוח מקצועי של החוקרים במכון.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • הזדקנות באוכלוסייה הערבית
  • מאפייניהם וצרכיהם של בני משפחה מטפלים בישראל
  • התאוששות מפיטורים ותעסוקה לאורך החיים
  • פיתוח מדד לרווחת הפרט
היוזמה והפיתוח Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

הזדקנות באוכלוסייה הערבית
מאפייניהם וצרכיהם של בני משפחה מטפלים בישראל
התאוששות מפיטורים ותעסוקה לאורך החיים
פיתוח מדד לרווחת הפרט

צוות מחקר

פרסומים אחרונים