היוזמה והפיתוח

צוות היוזמה והפיתוח בוחן תחומים חדשים, מזהה בעיות ואתגרים בחברה הישראלית ומציע המלצות מבוססות ידע לשיפור ולחיזוק החברה הישראלית ולהגברת המועילות של המדיניות הציבורית.

הצוות מאפשר למכון לפתח יכולת דינמית פרואקטיבית לחקירת נושאים חדשים שלא בתחומי העיסוק המסורתיים של המכון ומשמש פלטפורמה נוספת לקידום ולפיתוח מקצועי של החוקרים במכון.

נושא מחקר מרכזי לשנת 2022

  • מאגר מידע בתחום מוגבלות בשותפות של מכון ברוקדייל עם המרכז ללימודי מוגבלות בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים ופורום חיפה ללימודי מוגבלות באוניברסיטת חיפה. המאגר הוא אכסניה מרכזית למידע מגוון ועדכני בתחום המוגבלות בישראל ומטרתו לקדם את הידע, המחקר והפרקטיקה בתחום. המאגר מיועד לקהילת המחקר, לקהילת המוגבלות, לחברה האזרחית, לאנשי ונשות מקצוע ולקובעי מדיניות
היוזמה והפיתוח Image

נושא מחקר מרכזי לשנת 2022

מאגר מידע בתחום מוגבלות בשותפות של מכון ברוקדייל עם המרכז ללימודי מוגבלות בביה"ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים ופורום חיפה ללימודי מוגבלות באוניברסיטת חיפה. המאגר הוא אכסניה מרכזית למידע מגוון ועדכני בתחום המוגבלות בישראל ומטרתו לקדם את הידע, המחקר והפרקטיקה בתחום. המאגר מיועד לקהילת המחקר, לקהילת המוגבלות, לחברה האזרחית, לאנשי ונשות מקצוע ולקובעי מדיניות

צוות מחקר

פרסומים אחרונים