חודש המודעות היהודית לשילוב אנשים עם מוגבלות בחברה

אחד מחמישה ישראלים הוא אדם עם מוגבלות. רק מחצית מן הישראלים עם מוגבלות מועסקים. רבע מן המבוגרים עם מוגבלות חמורה בגיל העבודה, אינם יכולים אפילו לממן את הוצאותיהם החודשיות.

להלן אחדים מן המקורות הרבים במכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בנושא המוגבלויות בישראל.

היחידה לחקר המוגבלויות

פרויקטים

מחקר להערכת "יוצרים עתיד": תוכנית מעבר מבית הספר לעולם התעסוקה

פרסומים

ילדים ובני נוער עם מוגבלות נפגעי התעללות והזנחה: אומדן היקף התופעה בישראל

Patterns of Utilization of Mental Health Services by Persons with Severe Mental Illness: Consumer Survey

People with Severe Mental Disorders in Israel: An Integrated View of the Service Systems