מחקר לקידום חדשנות בהכשרה מקצועית

הצורך

פיתוח שיטות חניכה זוכה לעניין הולך וגובר בעולם ומהווה אבן דרך במערכות להכשרה מקצועית. חניכה היא שילוב בין הוראה פורמלית לבין התנסות מעשית בהדרכת מנחה מיוחד, ותמיד הייתה פופולרית בכמה מארצות אירופה. בישראל לעומת זאת, לא קנתה לה מקום. עם זה, יותר ויותר רואים בה כלי מדיניות חשוב להרחבת הזדמנויות לפיתוח קריירה ולהתקדמות.

התוכנית

ג'וינט ישראל-תבת, בשיתוף משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פיתח את "סטארטר" במטרה לעזור לעובדים לא מיומנים ולמבוגרים שאינם עובדים, באמצעות חניכה, להצליח במעבר לתעסוקה מקצועית. המשתתפים מתרגלים מיומנויות בסיס ואחר כך מתחילים לעבוד כחניכים ומקבלים הכשרה מקצועית מעשית בעת העבודה. לאחר השלמת החניכה ועמידה בבחינות ההסמכה, המשתתפים מקבלים תעודה רשמית.

הערכת מכון ברוקדייל

מכון ברוקדייל מבצע הערכה תלת-שנתית של תוכנית חשובה זו. מטרת המחקר היא לעזור לג'וינט ישראל-תבת להפיק לקחים מיישום התוכנית, ובסופו של דבר לספק תובנות לתהליך ההרחבה הכלל-ארצית בשנים הבאות.

השפעה

שנה לאחר תחילת ההערכה, וכבר מכון ברוקדייל חושף ממצאים חשובים על תוכנית "סטארטר", ובהם רצון ברור של מעסיקים לפתח מודל חניכה חדש שיכול למשוך ולהכשיר עובדים איכותיים. המחקר גם מזהה תחומים שבהם אפשר להגביר עוד יותר את יעילות התוכנית, למשל גיוס משתתפים ותמיכות כספיות.