יום הזיכרון לשואה ולגבורה

לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אנו משתפים קישורים לחלק מן המחקרים החשובים ביותר של המכון על הצרכים של ניצולי שואה ועל המאמצים למצוא פתרונות יעילים לצרכים אלה.

צורכיהם של ניצולי שואה דורשים הערכה ותשומת לב מתמשכות. מחקרי המכון מספקים משאב מרכזי למידע על הצרכים האלה ולהעלאת המודעות אליהם.

צורכיהם של ניצולי שואה: העלאת מודעות באמצעות מחקר

ניצולי שואה בישראל: אומדני אוכלוסייה, מאפיינים דמוגרפיים, בריאותיים וחברתיים וצרכים

התרומה של תכניות חינוכיות בנושא מצב יהודי ברית-המועצות בתקופת השואה לאוכלוסיות נבחרות בארץ ובחו"ל