נגישות להשכלה גבוהה בקרב סטודנטים ערבים

הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב האזרחים הערבים בישראל חשובה ביותר לסטודנטים עצמם ולפיתוח הכלכלי של ישראל.

הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) במועצה להשכלה גבוהה יצאה בתוכנית חומש לשנים תשע"א-תשע"ו (2015/16-2010/11) להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה בקרב סטודנטים ערבים, דרוזים וצ'רקסים. התוכנית תוקצבה מחדש לשנים תשע"ז-תשפ"ב (2021/22-2016/17), והיא מיושמת בשלושים מוסדות להשכלה גבוהה.

התוכנית מתייחסת למכלול השלבים הכרוכים בהשתלבות בהשכלה גבוהה: מתן מידע והדרכה בכיתות י'-י"ב, מכינות קדם-אקדמיות, קורס קיץ למתקבלים ללימודים, מעטפת תמיכה בסטודנטים לתואר ראשון (לימודית וכלכלית, בעיקר בשנה א'), סיוע במעבר לשוק העבודה ומלגות הצטיינות לתארים מתקדמים. מלבד סיוע לסטודנטים בודדים, נעשה מאמץ מיוחד לקידום התאמה תרבותית במוסדות.

מכון ברוקדייל תומך בתוכנית הנגישות במחקר מלווה רב-שנתי הבודק את יישום התוכנית ואת תוצאותיה.

המחקר כולל סקרים בקרב סטודנטים ובחינה איכותנית של היישום. כמו כן, מושם דגש מיוחד על שילובם של סטודנטים מן החברה הבדואית בנגב בהשכלה גבוהה.

המחקר של מכון ברוקדייל צפוי להימשך לפחות עד סוף שנת 2019.

 

פרסומים קודמים

הכנה להשתלבות מוצלחת בהשכלה גבוהה של סטודנטים ערבים: מחקר הערכה על תכנית לשיפור המכינות הקדם-אקדמיות

תכנית הנגישות לשילוב ערבים, דרוזים וצ'רקסים בהשכלה גבוהה: ממצאים ראשונים ממחקר הערכה על יישום מערך התמיכה בסטודנטים

תכנית הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לערבים, דרוזים וצ'רקסים בישראל: דיווח ביניים על מערך התמיכה בסטודנטים נכון לסוף שנת הלימודים תשע"ו (2015/16)