הילה רימון גרינשפן

הילה רימון גרינשפן

חוקרת עמיתה, צוות מוגבלויות (חטיבת המשפחה)

מוגבלויות

חוקרת עמיתה בצוות מוגבלויות, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

הילה רימון-גרינשפן עובדת במכון משנת 2018. תחום המחקר העיקרי שלה הוא מדיניות ושירותים לאנשים עם מוגבלויות. קודם לעבודתה במכון עבדה מספר שנים כחוקרת מדיניות ושירותים בארגון ״בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות״. במסגרת זו כתבה שני מחקרי מדיניות מקיפים: 'טראומה בטיפול. פגיעה מינית ואשפוז פסיכיאטרי: מיפוי שירותים ומדיניות בריאות', ו-׳מנגנונים להגנה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות החיים במסגרות דיור ובמוסדות׳.

הילה פרסמה כמה מאמרים בתחום המוגבלות והייתה עורכת שותפה של ספר העוסק בשאלות אתיות בתחום בריאות הנפש. מאז יולי 2007 הילה היא מייסדת-שותפה ורכזת הפורום הישראלי ללימודי מוגבלויות (IDSN) (בהתנדבות). הפורום משמש במה מרכזית לחילופי מידע, ידע, דעות ומהווה מנוע חשוב לקידום לימודי מוגבלויות באקדמיה ובחברה האזרחית בישראל.

להילה תואר ראשון בסוציולוגיה מן האוניברסיטה העברית ותואר שני ב-Disability Studies מאוניברסיטת יורק טורונטו, קנדה.

ניתן ליצור קשר עם הילה רימון-גרינשפן בדוא"ל: [email protected] או בטלפון במשרד: 02-6557431.

מאמרים מכתבי עת

רימון-גרינשפן, ה., ברלב, ל., הרן, ד. ואדמון-ריק, ג. (2020). הקול מכול – תהליך משתף בעיצוב מחקר על השתתפות בחברה של אנשים עם מוגבלויות. שיקום: בטאון עמותת חומש, 30, 55-46.

רימון-גרינשפן, ה., טנא רינדה, מ., אבידן-זיו, א., וילון-חיימוביץ, ש. (2018). עובדים על זה: עקרונות להנגשה קוגניטיבית בסביבת העבודה. עניין של גישה, 22, 34-25.

Rimon-Greenspan, H. & Ravitsky, V. (2013). New frontiers in posthumous reproduction: The ethics of creating genetic grandchildren using deceased son's sperm.  BioNews, 709. Retrieved from https://www.bionews.org.uk/page_94167

Young, M., Sisti, D.A., Rimon-Greenspan, H., Schwartz, J. & Caplan, A.L. (2012). Immune to addiction: The ethical dimensions of substance abuse vaccines.  Nature Immunology, 13(6), 521-524.

 Rimon-Greenspan, H. (2007). Disability politics in Israel: Civil society, advocacy, and contentious politics. Disability Studies Quarterly, 27(4). http://dsq-sds.org/article/view/47/47

דוחות

ילון-חיימוביץ, ש., רימון-גרינשפן, ה. ואבידן-זיו, א. (2019). התאמת תהליך יצירת סמלים ציבוריים ובדיקת מובנותם לאנשים עם מוגבלות שכלית על פי תקני איזו ISO 9186-1:2014 , ISO 22727: 2007. באר שבע: המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית.

שמיד, ה. בן ציון-כוכנוביץ, י. ורימון-גרינשפן, ה. (2018). מרכזי היום לאן? מיפוי השרותים, מגמות וכיווני פעולה לשנים 2023-2018. קרנות 7. ירושלים: המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

רימון-גרינשפן, ה. (2016 ). טראומה בטיפול. פגיעה מינית ואשפוז פסיכיאטרי: מיפוי שירותים ומדיניות בריאות. נייר מדיניות. ירושלים: איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית וארגון בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות.

רימון-גרינשפן, ה. (2016). וילכו שניים יחדיו – הלכך נועדו? סקירת ספרות בנושא מיזוגים בין ארגונים במגזר השלישי. ירושלים: קרן אבי חי.

רימון-גרינשפן, ה. (2016). הטיפול הנפשי בנפגעות תקיפה מינית: צעד אחד קדימה ושניים אחורה. אלימות כלפי נשים. אוחזר מתוך
https://www.ha-makom.co.il/post/doar-hila-rimon-greenspan

רימון-גרינשפן, ה. ( 2014). מנגנונים להגנה על זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות החיים במסגרות דיור ובמוסדות – נייר מדיניות. ירושלים: ארגון בזכות – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות.

ספרים

Sisti, D.A., Caplan, A.L. & Rimon-Greenspan, H. (Eds.). (2013). Applied ethics in mental health care : an interdisciplinary reader . Cambridge, MA: MIT Press.

פרקים מספרים

ילון-חימוביץ, ש., אבידן-זיו, א., טנא רינדה, מ. ורימון-גרינשפן, ה. (2022). חושבים אחרת, הנגשה קוגניטיבית: מודל מבוסס ראיות והשלכות יישומיות עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית. בתוך אל-יגון, מ. ומרגלית, מ. (עור'). מוגבלות שכלית התפתחותית: תיאוריה, מחקר, והשלכות יישומיות (657-625). הוצאת קרן שלם.

גלייטמן, א., רימון-גרינשפן, ה., ברלב, ל., בן שמחון, מ. וגורן, ה. (2019).  אנשים עם עיוורון או עם לקות ראייה. בתוך: סקירת השירותים החברתיים: סקירת העשור 2018-2009 (עמ' 33-1). ירושלים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

רימון-גרינשפן, ה., ברלב, ל., בן-חי, א., גורן, ה. ובן שמחון, מ. (2019). אנשים עם אוטיזם. בתוך: סקירת השירותים החברתיים: סקירת העשור 2018-2009 (עמ' 35-1). ירושלים: משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

רימון-גרינשפן, ה. (2007). בין חקיקה למחאה: הפוליטיקה של נכויות בישראל. בתוך: סדרת מפגשי היכרות עם ה Disability Studies: חוברת תקצירי הרצאות (עמ' 20-16).  הוצאת המרכז לחיים עצמאיים.

כנסים

רימון-גרינשפן, ה. (2018).  הנגשה קוגניטיבית בסביבת העבודה: עקרונות כלליים והיבטים יישומיים. כנס עשרים שנים לחוק שוויון זכויות לא/נשים עם מוגבלות: משילוב פרטני להכלה מערכתית. הקריה האקדמית אונו.

רימון-גרינשפן, ה.(2017). מחקר אקטיביסטי או אקטיביזם מחקרי?  מחקר מדיניות בנושא טראומה מינית ואשפוז פסיכיאטרי. לימודי מוגבלות בישראל: בין תיאוריה לפרקטיקה. הקריה האקדמית אונו.

רימון-גרינשפן, ה. (2010). מה בין לימודי ביקורת מוגבלות לביואתיקה של בריאות הנפש? מושג ההחלמה כמקרה בוחן. חשיבה מחודשת על מוגבלות/נכות המדינה, הקהילה והפרט: כנס בינלאומי על לימודי ביקורת המוגבלות. אוניברסיטת תל-אביב.

Rimon-Greenspan, H. (2011). Transforming the system: The ethical challenges of the recovery approach in mental healthcare. Annual Conference of the American Society for Bioethics and Humanities (ASBH). Minneapolis, MN.

Mor, S. & Rimon-Greenspan, H. (2008). “See you in court…: Ten year anniversary for the Equal Rights for People with Disabilities Law -1998. 21st Annual Conference of the Society for Disability Studies (SDS). New York City, NY.

Rimon-Greenspan, H. (2006). Claiming a place in the public sphere: Israeli disability politics between advocacy and contentious politics. 19th Annual Conference of the Society for Disability Studies (SDS). Washington, DC.

Rimon-Greenspan, H. (2006). The Israeli disability movement: Between needs and rights. 3rd Annual Conference of the Canadian Disability Studies Association. Toronto, ON.

Rimon-Greenspan, H. (2005). Disability policy in Israel: The place of civil society organizations in advancing policy change in Israel. 2nd Annual Conference of the Canadian Disability Studies Association. London, ON.

פוסטרים

Rimon-Greenspan, H. (2005). Disability policy and legislation in Israel. 1st Annual Conference of the Critical Disability Studies Program. Toronto, ON.