שיתוף פעולה ברוקדייל-ברנדייס בנושא בריאות הנפש

ברוכים הבאים לדף הבית של שיתוף פעולה ברוקדייל-ברנדייס בנושא בריאות הנפש.

על רקע השקת הרפורמה במערכת בריאות הנפש, וההערכה הכלל-ארצית של הרפורמה בידי מכון ברוקדייל, שיתוף הפעולה ברוקדייל-ברנדייס מציע פורום לדיון מקצועי על מדיניות הטיפול בבריאות הנפש.

שיתוף הפעולה מפגיש בין חוקרים ממרכז סמוקלר לחקר מדיניות הבריאות וממכון שניידר למדיניות בריאות של אוניברסיטת ברנדייס, בהשתתפות מומחים נוספים מארה"ב ומישראל.

שיתוף הפעולה נתמך בידי פילנתרופיות ברונפמן.

רכיבי שיתוף הפעולה כוללים סקירות ספרות ותגובות, ובינרים, סמינרים וחילופי רעיונות בין אנשי מקצועי.

להלן קישורים למשאבים השונים הזמינים משיתוף פעולה זה.

 

סקירות ספרות ותגובות

אחד הרכיבים העיקריים של שיתוף הפעולה ברוקדייל-ברנדייס על בריאות הנפש הוא סקירות ספרות על סוגיות מרכזיות שעמן מתמודדת כיום מערכת בריאות הנפש בישראל, ותגובות ממומחים בשטח.

להלן קישורים לשתי סקירות הספרות: 

  1. תפקידו של ספק הטיפול הראשוני בבריאות הנפש: מודלים וראיות , בת רוזנשיין ואן ולנטין (Institute for Behavioral Health, Schneider Institutes for Health Policy, Heller School for Social Policy and Management, Brandeis University)
  2. אסטרטגיות של ארגוני טיפול מבוקר בבריאות הנפש במטרה לצמצם אשפוז , יה צנג (Institute for Behavioral Health, Schneider Institutes for Health Policy, Heller School for Social Policy and Management, Brandeis University)

ובינרים

להלן מצגות מן הוובינרים שלנו:

הרצאות

שיעורים מתקדמים בכלכלת בריאות הנפש

משאבים נוספים

השותפים הם:

דוחות של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל בנושא הרפורמה בבריאות הנפש בישראל

סמינר לארי לווין על הרפורמה בבריאות הנפש