התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב

חוקרי המכון ליוו במחקר את תוכנית החומש הממשלתית לפיתוח המגזר הבדואי בנגב לשנים 2016-2012 (החלטה 3708).

 

התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב (החלטת הממשלה 3708 ) : דוח מסכם

הערכת התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב – החלטת ממשלה 3708

מדדים חברתיים-כלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב

 

 

דוחות קודמים

התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בדרום (החלטת הממשלה 3708): דוח ראשון

התוכנית לקידום הצמיחה והפיתוח הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בדרום: חינוך – דוח שני על החלטת הממשלה 3708